Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake uitvoering gewijzigde motie van de leden Agnes Mulder en Ceder over de Kamer informeren over concrete acties en resultaten van de verbetering van mensenrechten in Qatar (Kamerstuk 32735-358)

Download