Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023 (Kamerstuk 21501-02-2608)

Download