Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2023 (Kamerstuk 21501-02-2602) en de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 2023

Download