Statenpassage

Bijlage : Beslisnota's inzake Antwoorden op vragen commissie over herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen (Kamerstuk 3551-106)

Download