Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake beantwoording vragen gesteld tijdens het debat wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35765)

Download