Statenpassage

Bijlage : Advies concentratie interventies aangeboren hartafwijkingen

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het sluiten van kinderhartcentra in Utrecht en Leiden

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport