Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over de antwoorden op vragen over de herkomst van het SARS-COV-2 virus en het onderdrukken van de 'lableak-theorie' door een OMT-lid

Download