Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Kröger over het bericht ‘Studenten eisen dat UvA banden verbreekt met Shell, bezetten universiteitsgebouw’

Download