Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater (Kamerstuk 32698-74)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    M. Meedendorp, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32698-74 Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Water en Bodem sturend

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00