Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over voor oktober 2023 met voorstellen komen op basis waarvan in het toetredingsproces met een kandidaat-lidstaat consequenties verbonden kunnen worden aan een gebrekkige aansluiting bij het Gemeenschappelijk Buitenlands -en Veiligheidsbeleid

Download

Indieners

 • Indiener
  J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Tom van der Lee, Kamerlid GroenLinks
 • Medeindiener
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Kati Piri, Kamerlid PvdA

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 124
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

23987-395 Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2783 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023 (Kamerstuk 21501-02-2778)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2670 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023 (Kamerstuk 21501-02-2665)

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

36045-162 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het adviesrapport ‘De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) van 23 december 2022 (Kamerstuk 36045-132)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2577 Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken d.d. 10 juli 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Debat over de Europese top van 14 en 15 december 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30