Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden : Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-885 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag JBZ-Raad 13 en 14 juni 2024 (Kamerstuk 32317-883) (algemeen).

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid