Advies Afdeling advisering Raad van State : Najaarsrapportage Afdeling advisering Raad van State en Kabinetsreactie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-1 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-2 Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

Adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

Reactie van de regering Septemberrapportage

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nader rapport

36200-3 Nader rapport inzake de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen 1e TK

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven