Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over waardevolle artificiële intelligentie (AI) voor Gezondheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    J. Bakker, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31765-592 Motie van het lid Aukje de Vries over initiatieven voor digitale en hybride zorg

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (CD d.d. 05/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Integraal Zorgakkoord

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40