Statenpassage

Brief lid / fractie : Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om een kabinetsreactie over het niet voldoen aan de rechterlijke uitspraak met betrekking tot het openbaar maken van stukken inzake de Sywert-deal

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een kabinetsreactie en openbaar maken van stukken

Indiener M.E. Esmeijer, griffier