Voorstel tot wijziging Reglement van Orde : Voorstel van de leden Belhaj, Stoffer en Van der Woude tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek in verband met de evaluatie van het instrument van de ondervraging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Belhaj, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Voorstel tot wijziging Reglement van Orde

34400-16 Aangenomen gewijzigd voorstel tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek in verband met de evaluatie van het instrument van de ondervraging

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34400-11 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34400-10 Verslag

Indiener V.A. Bergkamp, voorzitter van de commissie voor de Werkwijze

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00