Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden : Verzoek het lid Wuite (D66) om een verzamel-commissiedebat BES te plannen met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Bestuursakkoorden.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris BZK - reactie vragen

Indiener E.A.M. Meijers, griffier