Statenpassage

Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 (Kamerstuk 36100-VI-1)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    P.F.L.M. Tielens-Tripels, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-VI-58 Motie van het lid Valstar over de mogelijkheid van een onvrijwillige PCR-test voor het uitzetten van uitgeprocedeerden

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-26 Motie van het lid Dassen c.s. over het gebruik van het algoritmeregister voor overheden verplicht stellen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

28638-194 Motie van de leden Van Nispen en Simons over de sociale en juridische positie van sekswerkers verbeteren

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-16 Motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

35510-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35925-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Slotwet en Jaarverslag

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15