Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-32-1437 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 13 juni 2022

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1405 Gewijzigde motie van het lid Bisschop over opnieuw pleiten voor herziening van het pulskorverbod (t.v.v. 21501-32-1399)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15
Naar boven