Brief commissie aan bewindspersoon : Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Verzoek inzake beantwoording vragen V-100 over thema Arbeidsmarkt in de zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36100-XVI-6 Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35