Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) COM (2022) 68 en het BNC-Fiche: Dataverordening (Kamerstuk 22112-3395)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00
Naar boven