Statenpassage

Motie : Motie van de leden Ceder en Kat over het uit de privacywetgeving wegnemen van obstakels voor preventieve en tijdige schuldhulpverlening

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 17/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05