Verslag van een commissiedebat
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 april 2022, over Financiƫn decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

25-03-2022
35925-VII-143Adviesrapport COELO over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en Provincies en gemeenten