Statenpassage

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.C. Honsbeek, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

36047-10 Brief van het lid Sneller inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

36047, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 30 november 2022)

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36047-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

36047-7 Nota van wijziging

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

36047-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

36047-2 Voorstel van wet

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36047-3 Memorie van toelichting

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

36047-1 Geleidende brief

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 19:40

Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 20:15

Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: