Statenpassage

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VIII-236 Motie van de leden Segers en Van Meenen over de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs eventueel in drie schooljaren besteden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-232 Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven