EU-voorstel

EU-voorstel: Richtlijn minimaal effectief belastingtarief voor de mondiale activiteiten van grote multinationale groepen COM (2021) 823 (Engelstalige versie)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Annex Richtlijn minimaal effectief belastingtarief voor de mondiale activiteiten van grote multinationale groepen