Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de zeventiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Bijlagen