Bijlage : Beslisnota inzake antwoord op vragen van het lid Thijssen over het bericht ‘Klanten van budget Energie geschokt door prijsverhoging van honderden euro’s per maand’

Download