Statenpassage

Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32827-246 Hoofdlijnen media 2022

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Hoofdlijnenbrief Media 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00