Statenpassage

Bijlage : Beslisnota inzake advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij het amendement bij het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Kamerstuk 35825-13)

Download