Statenpassage

Bijlage : Beslisnota over de opzet van de verkenning van het juridisch kader dat bij het aanvragen van een Wlz-indicatie van belang is en aangeven hoe en wanneer het resultaat van deze verkenning met de Kamer wordt gedeeld

Download