Statenpassage

Convocatie commissieactiviteit : Herziene convocatie - Technische briefing van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (mede namens het CBL en de FNLI) over het plan van aanpak voor het statiegeldsysteem voor blikjes op 10 maart 2022 vindt GEEN DOORGANG maar wordt tot nader order uitgesteld

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier