Convocatie commissieactiviteit

3e Herziene convocatie inbreng nader verslag - TOT NADER ORDER UITGESTELD - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) - 21 januari 2022, 14.00 uur

Download Download

Ondertekenaars