Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over langere termijn coronabeleid (Kamerstuk 25295-1422)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J. Bakker, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35663-21 Motie van het lid Piri c.s. over het vrijgeven van patenten op coronavaccins

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1071 Motie van het lid Van den Berg c.s. over praktijkonderzoek naar technische innovaties die de transmissie van het coronavirus in binnenruimtes verminderen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35526-45 Motie van het lid Hijink over een voorstel voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

32793-364 Motie van de leden Diertens en Kuik over beter betrekken van de apotheker in het vaccinatieproces

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over vaccinatie in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Langere termijn coronabeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45