Motie : Motie van het lid Wuite over een fieldlab herstelexperiment voor de culturele sector

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 90
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
D66 24
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
SGP 3
Volt 3
Groep Van Haga 3
DENK 3
Fractie Den Haan 1
BBB 1
BIJ1 1
Tegen
VVD 34
PVV 17
FVD 5
JA21 3
Omtzigt 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-469 Stand van zaken over de moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur: Herstel, vernieuwing en groei

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven