Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief