Statenpassage

Motie : Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over een verkenning naar buurtbatterijen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29023-282 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29023-281 Periodieke update over de schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04