Statenpassage

Motie : Motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 98
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 15 Tegen
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen (Kamerstuk 31409-368)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan minister om geen onomkeerbare stappen te zetten ontwerpbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief regering

31409-368 Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31839-818 Onderzoek over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

31839-813 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief regering

31839-811 Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

31839-810 Reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (Kamerstuk 31839-790)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25