Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het conceptwetsvoorstel inzake mediation (Kamerstuk 29528-13)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    P.F.L.M. Tielens-Tripels, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29528-13 Conceptwetsvoorstel inzake mediation

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Conceptwetsvoorstel inzake mediation (29528-13)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20