Verslag van een commissiedebat
Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over de Raad Algemene Zaken dd. 22 juni 2021

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

07-06-2021
35393-41Stand van zaken relatie EU VK

26-05-2011
32502-10Motie Schouw/Ten Broeke over tevoren informeren van de Kamer