Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 2 juni 2021, over een openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

25-05-2021
33283-23CPB Risicorapportage Financiële Markten 2021