Brief lid / fractie
Voorstel van wet van het lid Van Brenk tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen

35681 Brief van het lid Van Brenk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Download Download

Ondertekenaars