Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 maart 2021 (Kamerstuk 21501-02-2301)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    H.P.C. Buisman, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35711-10 Motie van de leden Aukje de Vries en Slootweg over duidelijke en stevige mijlpalen en doelen in de RRF-plannen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00
Naar boven