Statenpassage

Motie : Motie van de leden Terpstra en Koerhuis over woningbouw in de Gnephoekpolder

Download

Indieners

  • Indiener
    J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 85
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-1106 Aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-1075 Vervolgstappen ontwikkeling Gnephoek in Alphen aan den Rijn

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

32847-971 Ontwikkelrichting voor de Gnephoek in Alphen aan den Rijn

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

32847-828 Voortgang versnelling woningbouw

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-754 Voortgang versnelling woningbouw

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Wijziging van de Woningwet

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Woningbouwopgave/ Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:54

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00