Motie : Motie van de leden Van Eijs en Von Martels over vanaf 2025 het afval op alle scholen in het primair onderwijs gescheiden inleveren

Download

Indieners

  • Indiener
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 95
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
DENK 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32852-212 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 november 2022, over circulaire economie (voortzetting)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

32852-211 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 november 2022, over circulaire economie

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32852-203 Diverse onderwerpen m.b.t. circulaire economie

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Voortzetting van het commissiedebat Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35
Naar boven