Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Regterschot (VVD) om, onder voorbehoud van de stemmingingen a.s. dinsdag over het al dan niet controversieel verklaren, de voorzitter van de commissie BiZa namens de commissie tijdens de regeling van werkzaamheden het verzoek te laten doen om het VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33 118, nr. 172) vóór het verkiezingsreces op de Kameragenda te zetten. Dit verzoek wordt mede-ingediend door het CDA, D66 en ChristenUnie.

Download Download

Ondertekenaars