Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over informatie over tabaks- en alcoholontmoediging (Kamerstuk 32011-91) en COP9 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) en MOP2 Protocol tot Uitbanning van de Illegale Handel in Tabaksproducten november 2021 (Kamerstuk 32011-90)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M. Heller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32011-91 Informatie over tabaks- en alcoholontmoediging

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

35504-11 Motie van het lid Maeijer over de effectiviteit van rookpreventiemaatregelen

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

35504-12 Motie van het lid Bikker c.s. over geen door de tabaksindustrie gefinancierd onderzoek gebruiken

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

35665-9 Motie van het lid Kuik c.s. over nicotinezakjes zonder tabak onder de Tabaks- en rookwarenwet brengen

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35655-11 Motie van het lid Bolkestein over in overleg gaan met de alcoholbranche over alcoholreclame

Indiener M.N. Bolkestein, Tweede Kamerlid

Motie

32793-537 Motie van het lid Dik-Faber over verhoging van de tabaksaccijns

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35337-45 Gewijzigde motie van de leden Bolkestein en Diertens over de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevenden op de horecavergunning (t.v.v. 35337-33)

Indiener M.N. Bolkestein, Tweede Kamerlid

Motie

35337-36 Motie van de leden Van den Berge en Renkema over op alle alcoholische dranken vermelden hoeveel alcoholische eenheden, calorie├źn en suiker erin zitten

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35337-35 Motie van de leden Kuik en Voordewind over een leeftijdsverificatiesysteem voor de verkoop van alcohol op afstand

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

32793-416 Motie van het lid Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Initiatiefnota van het lid Diertens over een Gezonde Leefstijl (AO d.d. 10/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:10

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:49

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Tabaks- en alcoholontmoediging

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55