Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-XV-79 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35925-XV, bijgewerkt t/m nr. 78 (Tweede NvW d.d. 3 december 2021)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

35925-XV-78 Tweede nota van wijziging

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

35925-XV-11 Nota van wijziging

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

35925-XV, bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 5 november 2021)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-13 Motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-XV-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35925-XV-2 Memorie van toelichting

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35925-XV-1 Voorstel van wet

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

29861-73 Motie van de leden Simons en Maatoug over het verbreden van de juridische definitie van "arbeidsuitbuiting"

Indiener S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Motie

35644-6 Motie van de leden Slootweg en Van Kent over middelen om de tekorten bij sw-bedrijven eenmalig aan te vullen

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-67 Motie van de leden Stoffer en Gijs van Dijk over de overheidspool breder inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

29544-986 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over varianten om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te vergroten

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-49 Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-60 Motie van de leden Van Weyenberg en Van Brenk over bevorderen van re-integratie van mensen met de diagnose kanker

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35000-25 Motie van het lid Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:06

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35925-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25