Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 november 2021, over Raad Buitenlandse Zaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Geert Wilders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Salima Belhaj, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2415 Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 18 oktober 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

27925-854 Motie van het lid Dassen c.s. over pleiten voor een TeamEuropa aanpak in onderhandelingen met de Taliban over veilige doorgang voor evacu├ęs

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1736 Motie van het lid Eppink over de verslechterende mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan aankaarten op de Europese top

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:15

Tweeminutendebat Stand van zaken Afghanistan (CD 13/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15
Naar boven