Advies Afdeling advisering Raad van State : Advies Afdeling advisering Raad van State

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35925-VI, eindtekst

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35925-VI-123 Vierde nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35925-VI-35 Derde nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-VI-30 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35925-VI-21 Tweede nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijgewerkte tekst

35925-VI, bijgewerkt t/m nr. 123 (34 NvW d.d. 2 december 2021)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen

35925-VI Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35925-VI-8 Nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-VI-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35925-VI-1 Voorstel van wet

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

35925-VI-2 Memorie van toelichting

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Juridische beroepen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning (zal geen doorgang vinden)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20