Convocatie commissieactiviteit

Convocatie Technische briefing over het verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer (via videoverbinding) d.d. 16 juni 2021, van 11.00 tot 12.00 uur

Download Download

Ondertekenaars